KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
 
İLAN
 
İlimiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren 1(a) grubu madenlerin 2018 yılı Devlet Hakkı Hesaplamalarına esas ocak başı, boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
        
        1- Tüvanan kumun 5,49 TL/Ton, 
        2- 0,5 doğal kumun, 10,75 TL/Ton, 

        3- 0,5 kırma kumun, 9,89 TL/Ton, 
        4- 0,03 ince sıvalık kumun 17,03 TL/Ton,
        5- Doğal betonluk kumun 8,24 TL/Ton,
        6- Kırma betonluk kumun 10,44 TL/Ton,
        7- 2 ve 3 nolu çakıl kumun 8,5 TL/Ton, 
        8- Kırma fillerin 10,24 TL/Ton, 
        9- 0,06 briketlik kumun 13,00 TL/Ton, 
        10-Eleküstü molozun 5,15 TL/Ton,
        11- Ariyet malzemesinin 4,67 TL/Ton
         
        
İlan olunur.